Child Research and Education Congress

"Jeśli nie wiemy, jak człowiek się uczy,
jakim cudem mamy wiedzieć, jak go kształcić"
/L. Rafael Reif/

Key speakers

Prof. dr Idesbald Nicaise (KU Leuven)
Prof. dr Idesbald Nicaise 
 KU Leuven
Prof. dr Paul Leseman
Prof. dr Paul Leseman
Utrecht University
Dr Pauline Slot
Dr Pauline Slot
Utrecht University
Prof. dr Nilüfer Pembecioğlu
Prof. dr Nilüfer Pembecioğlu 
Istambul University
Fernando Albuquerque Costa
Prof. dr Fernando Albuquerque Costa
Lisbon University
Dimitros Zachos
Prof. dr Dimitris Zachos
Aristotele's University in Thessaloniki
Prof. dr hab. Krystyna Chałas
Prof. dr hab. Krystyna Chałas 
Katolicki Uniwersytet Lubelski
dr hab. Ryszard Pęczkowski, prof. UR
dr hab. Ryszard Pęczkowski, prof. UR
Uniwersytet Rzeszowski
prof. dr hab. Urszula Szuścik
prof. dr hab. Urszula Szuścik
Uniwersytet Śląski
prof. dr hab. Mirosław Kowalski
dr hab. MIrosław Kowalski, prof. UZ
Uniwersytet Zielonogórski
prof. dr hab. Janusz Kirenko
prof. dr hab. Janusz Kirenko
Uniwersytet Mari Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Dr hab. Marta Wrońska, prof. UR
Dr hab. Marta Wrońska, prof. UR 
Uniwersytet Rzeszowski

o konferencji

Child Research and Educational Congress to wydarzenie organizowane przez Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego w ramach programu "Doskonała Nauka" MEiN. 
Celem Kongresu jest interdyscyplinarna analiza systemów i teorii edukacyjnych w kontekście następujących zmian oraz integracja naukowców różnych dyscyplin, zajmujących się badaniami nad rozwojem dziecka i rolą edukacji we współczesnym świecie.  
CREC
Systemy edukacji formalnej i nieformalnej
w Polsce i na świecie
CREC
Media w edukacji 
CREC
Psychologiczne aspekty funkcjonowania dziecka
w zmieniającej się rzeczywistości
społecznej i edukacyjnej
CREC
Ewolucja zadań, jakie stoją przed oświatą
w ujęciu historycznym
CREC
Edukacja artystyczna i jej oddziaływanie
na harmonijny rozwój dziecka
CREC
Oddziaływanie środowisk wczesnoszkolnych
na dziecko i jego edukacjęMiejsce obrad Kongresu

Uniwersytet Rzeszowski
Uniwersytet Rzeszowski

Obrady Kongresu odbędą się w budynku głównym Uniwersytetu Rzeszowskiego (A1) zlokalizowanym przy al. Tadeusza Rejtana 16C w Rzeszowie. 

Uniwersytet Rzeszowski to największa uczelnia w południowo-wschodniej Polsce, kształcąca na ponad 60 kierunkach około 15.000 studentów.

Aula Główna A1 UR
Aula Główna Budynku A1

Aula Główna budynku A1 to największa aula na Uniwersytecie Rzeszowskim. W trakcie Kongresu odbędą się w tym miejscu panele główne oraz tematyczne podczas obu dni trwania Kongresu. W atrium Dużej Auli będą serwowane przerwy kawowe oraz obiad podczas wydarzenia.

Instytut Socjologii UR
Sala 327 Instytutu Nauk Socjologicznych UR

W zlokalizowanej na trzecim piętrze budynku A1 odbędą się sesje on-line pierwszego dnia oraz sesje tematyczne drugiego dnia obrad Kongresu


Linki do spotkań na platformie MS Teams

Transmisja on-line z wydarzenia będzie odbywała się również na kanale na platformie You Tube

https://www.youtube.com/@ChildResearchandEducation

Ważne terminy

15.10.2023
FORMULARZ
przesyłanie propozycji tematów i abstraktów 

30.10.2023
AKCEPTACJA
informacja o
akceptacji referatów

05.01.2024
PROGRAM
przedstawienie programu Kongresu

08.02-09.02.2024
OBRADY
rozpoczęcie dwudniowego Kongresu

30.12.2023
ARTYKUŁY
ostateczny termin przesyłania artykułów

Komitet naukowy 

Child Research and Education Congress

dr hab. Ryszard Pęczkowski, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, Polska) - Chairman of the Comittee
dr hab. Marta Wrońska, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, Polska)
dr hab. Marta Uberman, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, Polska)
prof. dr hab. Beata Balogova (Uniwersytet Preszowski, Preszów, Słowacja)
Prof. dr Dimitris T. Zachos (Aristotle’s University of Thessaloniki, Greece)
Prof. dr Fernando Albuquerque Costa (University of Lisboa, Portugal)
Prof. dr Despina Karakatsani (University of Peloponesse, Greece)
Prof. dr Nilüfer Pembecioğlu (Istanbul University, Turkey)
dr hab. Maciej Tanaś prof. APS (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa, Polska)
dr hab. Małgorzata Duda, prof. UPJPII (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Kraków, Polska)
prof. dr hab. Liliya Morska (Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, Polska)
dr Barbara Lulek (Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, Polska)
dr Mariola Kinal (Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, Polska)

Finansowanie projektu

Nazwa projektu: Child Research and Education Congress
Kierownik projektu: dr Mariola Kinal
Okres realizacji: 01.12.2022 - 30.11.2024
Dofinansowanie ze środków budżetu państwa
Instytucja finansująca: Ministerstwo Edukacji i Nauki RP
Nazwa programu: Doskonała nauka - wsparcie konferencji naukowych
Wartość projektu: 118 450,00 PLN
Wartość dofinansowania: 98 450,00 PLN
Opis projektu:
Celem projektu jest organizacja i realizacja Kongresu Badań nad Dzieckiem i Edukacją poświęconego analizie badań nad rozwojem dziecka oraz systemów i teorii edukacyjnych, a także zmian, które następują w edukacji w wyniku rozwoju społecznego i technologicznego. Dodatkowym celem
projektu jest nawiązanie formalnych i nieformalnych kontaktów z badaczami zajmującymi się problematyką dziecka i edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w Polsce i na świecie. Efektem realizacji Kongresu będzie publikacja wyników zaprezentowanych podczas wystąpień w postaci artykułów naukowych w czasopiśmie "Kultura-Edukacja-Przemiany" (40 pkt MEiN) w języku polskim lub angielskim oraz publikacja książki abstraktów w wersji cyfrowej. 

Tematyka Kongresu jest interdyscyplinarna oraz obejmuje wiele zjawisk i procesów, które pośrednio i bezpośrednio oddziałują na rozwój dziecka, szczególnie we wczesnych okresie życia. Podczas obrad zostaną poruszane tematy dotyczące:
1) Analizy i oceny działania systemów edukacji formalnej i nieformalnej w Polsce i na świecie;
2) Roli mediów w edukacji – szczególnie oddziaływania edukacji zdalnej na dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz poszukiwania rozwiązań metodycznych w kontekście edukacji zdalnej, hybrydowej oraz wykorzystania mediów w codziennej pracy nauczyciela;
3) Zmian, jakie zachodzą w edukacji dziecka na przestrzeni lat w Polsce i na świecie oraz ewaluacji zadań, jakie stoją przed oświatą, w kontekście historycznym;
4) Psychologicznych aspektów funkcjonowania dziecka w zmieniającej się rzeczywistości edukacyjnej oraz roli komunikacji w edukacji;
5) Analizy edukacji artystycznej i jej oddziaływania na harmonijny rozwój dziecka;
6) Oddziaływania środowisk pozaszkolnych, tj. rodziny, instytucji społecznych na rozwój dziecka i jego edukację

logo MEiN


logo UR

Główny organizator
logo DN
Projekt sfinansowany ze środków MEiN "Doskonała Nauka - wsparcie konferencji naukowych"
DKN/SP/547893/2022 
Kontakt

ul. ks. Jałowego 24
35-010 Rzeszów
Polska

E-mail: mkinal@ur.edu.pl


Miejsce wydarzenia:

Child Research and Education Congress